Sukatan peperiksaan online bagi Pengawal Keselamatan Gred KP11

Mendapat panggilan menduduki peperiksaan online sebagai Pengawal Keselamatan Gred KP11 pada Oktober 2020? Sebagai calon yang akan menduduki peperiksaan online sebagai Pengawal Keselamatan Gred KP11 sudah tentu anda melakukan persiapan yang rapi untuk menduduki peperiksaan itu nanti. Calon bukan sekadar suka-suka memohon jawatan ini tetapi kerana hendakkan jawatan ini jadi buat sehabisnya.

Sebelum anda menduduki peperiksaan anda perlu tahu sukatan peperiksaan yang bakal anda hadapi.Berikut adalah sukatan peperiksaan yang bakal anda hadapi;

1. Sukatan Peperiksaan

Soalan-soalan yang akan ditanya berdasarkan kepada Arahan dan Undang-Undang berikut:

A. Arahan Keselamatan
B. Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)
C. Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 (Akta 298)
D. Kanun Keseksaan (Akta 574)

Bab 4 (sek. 76-106)
Bab 5 (sek. 107-120)
Bab 6 (sek. 121-130)
Bab 8 (sek. 141-160)
Bab 9 (sek. 161-171)
Bab 10 (sek. 172-190)
Bab 12 (sek. 230-263)
Bab 14 (sek. 268-294)
Bab 17 (sek. 378-462)
Bab 18 (sek. 463-489D)
Bab 19 (sek. 491)
Bab 22 (sek. 503-510)
Bab 23 (sek. 511)

E. Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)

Bab iv (sek. 15-33)
Bab vi (sek. 51-65)
Bab xii (sek. 103-106)

F. Akta Keterangan 1950 (Akta 56)

Bab 2 (sek. 5-55)
Bab 4 (sek. 59-60)
Bab 5 (sek. 61-90)
Bab 6 (sek. 91-100)
Bab 7 (sek. 101-114)
Bab 9 (sek. 118-134)

G. Akta Polis 1967 (Akta 344)
Bahagian ix (Polis Bantuan)

H. Akta Pendaftaran Negara 1959
Tafsiran
Peraturan 8
Peraturan 9

I. Pekeliling mengenai Keselamatan Perlindungan

Calon akan menjawab aneka pilihan sebanyak 60 soalan dalam masa 1 jam 30 minit.

RUJUKAN LENGKAP PEPERIKSAAN ONLINE

Untuk makluman Tim infokerjaya ada terbitkan satu rujukan lengkap untuk persiapan peperiksaan online Pengawal Keselamatan Gred KP11. Rujukan ini dilengkapi dengan nota-nota, contoh-contoh soalan Matematik beserta jawapan dan jalan kerja. Rujukan ini telah menjadi rujukan oleh berpuluh ribu calon sejak 2009.

Ini yang anda bakal dapat dalam rujukan ;
-Huraian format peperiksaan terkini
-Contoh soalan Daya Menyelesaikan

Masalah (lebih 30 Soalan dan Jawapan)
-Formula Matematik
-lebih 120 muka surat

KLIK SINI UNTUK KE HALAMAN RUJUKAN

error: Content is protected !!
Scroll to Top